Zatížení stavebních konstrukcí

1. program

Při pozdním odevzdání programu bude odečten 1 bod za každý den zpoždění. Datum odevzdání je 31. 3. 2016.

Zadání

Vypracujte program dle zadání se zadým číslem N ze seznamu: Čísla zadání. Vypracování bude provedeno ručně včetně nákresů, statických schémat, zatěžovacích stavů a vykreslených vnitřních sil.

a) Stanovte hodnoty a vykreslete průběhy vnitřních sil v trámech stropů nad 1. NP a 2. NP.

b) Stanovte hodnoty a vykreslete průběhy vnitřních sil v průvlaku, složeného ze spolupůsobících ocelových profilů, který se nachází nad vybouraným otvorem ve střední nosné zdi dvoupodlažního objektu.

Narýsujte výkres půdorysu a řezu v měřítku 1:100 na kancelářský papír vhodné velikosti.

Při vypracování programu použijte příslušné normy: ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-1 a statické tabulky průřezových charakteristik (např. www.oceltabulky.cz), statické tabulky pro výpočet průhybů, viz níže.

Program odevzdejte v papírové složce se 3 klopami. Složka bude označena řádně připevněným Titulní list složky.

Soubory

Tabulky